Heggeseth

Meny

Kjøpmannsgata

2 - butikk
1 - Sparebankbygget
4 - Spennegården
3 - Bladet
6 - E-verksbygget
5 -
8 -
7 -
9
10

Bladets oversikt over hvem som eier hva i gata.

Kunne ikke vise tidspunktLaget av ArneGH 2018